Leave Your Message

Aýratyn önümler

Müşderilere ýokary hilli önümler we ajaýyp dizaýn çözgütleri bilen üpjün ediň.

Biz kim

“Dongguan Zidong Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.” 2013-nji ýylda döredildi. Zawod Çingfeng şäheriniň 192-nji belgili 1-nji binasynda ýerleşýär.
East Road, Şijie şäheri, Dongguan şäheri. Kompaniýa esasan ykjam elektrik üpjünçiligi, energiýa saklaýjy, ykjam zarýad beriji enjamlar, simsiz zarýad bermek,
ykjam telefon maglumat kabelleri, jübi telefonyna zarýad beriş kabelleri we beýleki önümler. Kompaniýanyň önümleri FCC, CE, UN38.3, MSDS, RoHS,
PSE, EMC we beýleki şahadatnamalar. Gelýän materiallar önümçilikden öň berk synagdan geçmeli we gurnandan soň taýýar önüm hökman bolmaly
bolüçden gowrak garrylyk synagyndan geçdi.

Koprak oka


658442f5sz
Önüm öndürmek
şahadatnamalar

30 +

30+ önüm şahadatnamasy alyndy.

ýyl_icon

10 ýyllar

3C elektron önümlerinde 10 ýyldan gowrak hünär tejribesi.

OEM / ODM_icon

OEM / ODM

Professional OEM / ODM özleşdirmek hyzmatyny berip bileris.

giňeltmek

11800

Önümçilik gerimini giňeltmäge we güýçli bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmaga ukyply.

näme üçin bizi saýlamaly?

Şu günki hiliň ertir bazaryna eltjekdigine berk ynanýarys!

Tejribeli in Engineeringenerçilik topary

Innowasiýa çözgütlerini gowşuryň

Dizaýn bölümimizde 12 sany uly programma üpjünçiligi we apparat inerseneri bar, bularyň hemmesi iri içerki uniwersitetleri ylym we in engineeringenerçilik ugrundan gutardy. Köp ýyllyk baý iş tejribesi bar. Bu müşderilere dürli ýokary tehnologiýaly önümleri dizaýn etmäge we tamamlamaga kömek etdi. 100-den gowrak ýurda satyldy. Müşderilere täze 3C önüm öndürmek üçin aňsatlaşdyrmak üçin her aý 2-3 sany täze önüm öndürýäris.

  • Dürli in Engineeringenerçilik topary
  • Global ýokary tehnologiýaly önüm
Has giňişleýin gör
takmynan_us1
"

Daşary ýurtly müşderilere köp ýurtlara satylan dürli 3C önümlerini dizaýn etmäge we özleşdirmäge kömek etdik.

- omöriteleşdirilen hyzmat

Iň soňky habarlar

Esasy hyzmatlary ulanyp, üstünlikleriňize taýýarlyk

Koprak oka